Linky

HO TJ LOKOMOTÍVA ŠTART POPRAD

Kontakty:

Predseda oddielu: Marek Klein     Tel.č.:  +421 904 590 395

Horolezecký oddiel Lokomotíva Štart Poprad funguje pod hlavičkou Telovýchvej jednoty. Spolu sú pod TJ registrované oddiely: Horolezecký oddiel, Šachový oddiel, Klub telesne postihnutých a RTVŠ – rozvoj telesnej výchovy a športu. Telovýchovná jednota ďakuje mestu Poprad za peňažný dar vo výške 500 EUR, ktorý bol v roku 2019 využitý na podporu Klubu telesne postihnutých.

 

www.poprad.sk

 

 

SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES

www.james.sk

Informácie o členstve a poplatkoch:

Členstvo a členské poplatky     Poistenie zásahov HZS

Kontakty: Junácka 6, 83280 Bratislava 
Office:                                                 Členstvo:
office@james.sk, 0907 988343       clenske@james.sk, 0911 597705       
Stránkové dni 

 

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

www.hzs.sk