Klubové akcie

PLÁNOVANÉ AKCIE

Február 2023 – Pozvánka na Memoriál Jozefa Krišandu

Dňa 25. februára 2023 (sobota). Rímskokatolícky farský úrad Bystrany a obecný úrad Olcnava Vás pozývajú na 15. ročník Memoriálu Jozefa Krišandu. Bližší program viď v pozvánke.

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ NA ROK 2023

Na rok 2023 plánuje oddiel viacero klubových akcií. Predbežný plán akcií bude postupne dopĺňaný o bližšie informácie v samostatných pozvánkach. Viac info o plánovaných akciách viď zoznam akcií.

USKUTOČNENÉ AKCIE
Január 2023 – Spomienka na Fojta a kamarátov 

Dňa 21. januára 2023 (sobota) si zaspomíname na nášho člena oddielu Fojta a iných kamarátov, ktorí už nie sú medzi nami, túrou na Vagonársku chatu vo Veľkej Studenej doline. Stretnutie o 10:00 hod. pri amfiteátri v Starom Smokovci. Tešíme sa na stretnutie.

Január 2023 – Pozvánka “Na Tri krále na Kráľovú hoľu” 

Dňa 6. januára 2023 (piatok) Vás srdečne pozývame na 16. ročník novoročného, trojkráľového výstupu na Kráľovú hoľu. Tohtoročné podmienky umožňujú iba peší výstup. Akcia sa koná za každého počasia. Keďže autobus ide v nevhodný čas, ideálne je prísť autom o 7:30 na parkovisko pri železničnej stanici v Poprade, kde sa optimalizuje doprava ne-/motorizovaných do Šumiacu. Prípadne je možné prísť priamo na parkovisko do Šumiacu o 8:40. Tešíme sa na stretnutie.

December 2022 – Pozvánka na premietanie Poloniny 

Dňa 1. decembra 2022 (štvrtok) o 19 hod. Vás srdečne pozývame na cestovateľský večer v Lahodnom nebi – nezávislé kultúrne centrum, Námestie sv. Egídia 44 v Poprade. O čarovných Poloninách (poľských a ukrajinských) bude rozprávať náš člen Dalibor Košár. Vstupné 3€.

PREDBEŽNÝ PLÁN AKCIÍ NA ROK 2022

Na rok 2022 plánuje oddiel viacero klubových akcií. Predbežný plán akcií bude postupne dopĺňaný o bližšie informácie v samostatných pozvánkach. Viac info o plánovaných akciách viď zoznam akcií.

Jún 2022 – Cyklistika Liptov 2022

Predĺžený víkend 09. – 12. júna 2022 (štvrtok – nedeľa) sa uskutoční oddielová akcia – cyklistika spojená s turistikou na Liptove. Ubytovanie je rezervované v lokalite Železnô vo vile Pionier (cena 16€/noc). Podrobnosti o lokalite nájdete na www.zelezno.sk. Okrem cyklotúr je možnosť vystúpiť na Salatín, zostúpiť do jaskýň, večer ochutnať pár druhov vín alebo miestnu minerálku. Kto má záujem, môže sa záväzne prihlásiť Braňovi Sikorčinovi.

Máj 2022 – Zahájenie sezóny 2022

Predbežné info: Dňa 07. mája 2022 (sobota) sa uskutoční oddielová akcia – Zahájenie sezóny 2022. Viac informácií neskôr.

Január 2022 – Spomienka na Fojta 2022

Dňa 22. januára 2022 (v sobotu) uplynú dva roky od smrti nášho člena oddielu, Fojta. Tak ako minulého roku sa uskutoční spomienková akcia. Stretnutie o 10:00 hod. na mieste bývalého amfiteátra v Starom Smokovci. Tak ako minulého roku sa vystúpi na Hrebienok a odtiaľ na Búdu vo Veľkej Studenej doline.